Fossar markaðir

Starfsemi

Fossar markaðir hf. er óháð verðbréfafyrirtæki sem þjónustar innlenda og erlenda fagfjárfesta á sviði verðbréfamiðlunar. Félagið er aðili að Nasdaq Iceland kauphöllinni. Fossar markaðir hf. veita alhliða þjónustu í tengslum við verðbréfaviðskipti á fjármálamarkaði. Á sviði miðlunar hefur félagið milligöngu um viðskipti með innlend og erlend verðbréf hvort sem um ræðir skráð eða óskráð bréf. Enn fremur aðstoða Fossar fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir að sækja sér fjármagn á fjármagnsmörkuðum.

Starfsleyfi

Fossar markaðir hf. hafa starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki og tekur starfsleyfið til móttöku og miðlunar fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga, framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina og fjárfestingarráðgjafar, sbr. a-, b-, og d-liði 6. tölul. 1. mgr. 3.gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Enn fremur hefur félagið heimild til þess að veita ýmsa viðbótarþjónustu á grundvelli 1. mgr. 25. gr. laga nr. 161/2002.

Hluthafar

  • Endurskoðandi:

    KPMG á Íslandi

  • Innri endurskoðandi:

    Grant Thornton á Íslandi

  • Regluvarsla:

    Birna Hlín Káradóttircompliance@fossar.is

Hluthafar Hlutafé samtals*
Fossar Finance ehf., endanlegir eigendur
Sigurbjörn Þorkelsson, Aðalheiður Magnúsdóttir, Haraldur I. Þórðarson og Steingrímur Arnar Finnsson
92.864.756
H3 ehf., eigandi Haraldur I. Þórðarson 8.500.000
Selsvellir ehf., eigandi Gunnar Freyr Gunnarsson 7.684.419
Kormákur Invest ehf., eigandi Steingrímur Arnar Finnsson 7.250.000
Norðurvör ehf., eigandi Þorbjörn A. Sveinsson 6.684.419
Ursa ehf., eigandi Birna Hlín Káradóttir 1.600.000
124.583.594


*Í félaginu eru tveir hlutahafaflokkar, A og B hlutir, sbr. samþykktir þess.