Lykill fjármögnun hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs 15. október 2019

16.10.2019

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði á verðtryggðum skuldabréfaflokki með auðkennið LYKILL 26 05.

Alls bárust tilboð að nafnvirði 1.600 m.kr. á bilinu 2,91% – 3,10%. Tilboðum að fjárhæð 1.600 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,10%.

Skuldabréfaflokkurinn er til 7 ára, ber fasta 3,30% verðtryggða vexti og er tryggður með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils. Skuldabréfin eru með jöfnum greiðslum höfuðstóls og vaxta á þriggja mánaða fresti og lokagjalddaga 15. maí 2026. Skuldabréfin hafa verið tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

Heildarstærð skuldabréfaflokksins eftir útgáfuna er 5.130 m.kr. að nafnvirði.

Fossar markaðir höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna.

Nánari upplýsingar veita:
Daði Kristjánsson, Fossar markaðir hf., dadi.kristjansson@fossarmarkets.com, s: 840 4145
Arnar Geir Sæmundsson, forstöðumaður fjárstýringar Lykils fjármögnunar hf., arnarg@lykill.is, s: 540 1700