Grænt skuldabréfaútboð OR 27. ágúst nk.

23.8.2019

Þriðjudaginn 27. ágúst 2019 verða boðin til sölu skuldabréf í nýjum grænum skuldabréfaflokki Orkuveitu Reykjavíkur, OR 020934 GB. Flokkurinn ber fasta verðtryggða vexti til 15 ára, greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti og er með lokagjalddaga 2. september 2034.

Fossar markaðir hf. hafa umsjón með útboðinu og kynna það fyrir hugsanlegum fjárfestum. Útboðið verður lokað og með hollenskri aðferð, þar sem öll skuldabréf verða seld á hæstu ávöxtunarkröfu sem tekið verður. OR áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er að hluta eða í heild eða hafna öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Viðskiptavakt
Orkuveita Reykjavíkur hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Kviku banka hf. og Landsbankann hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með hinn nýja flokk. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta þann 2. september 2019 og að skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi taki gildi sama dag.

Viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram dag hvern, kaup- og sölutilboð í skuldabréfin í Kauphöllinni fyrir opnun markaðar. Tilboð skulu ávallt vera að lágmarki 20 m. kr. að nafnverði og skulu tilboð endurnýjuð eigi síðar en innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða viðskiptavaka ákvarðast af verði gildra tilboða og má mest vera 1,0%. Viðskiptavökum er þó heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða þar til stærð flokksins hefur náð tveimur milljörðum. Eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 60 m. kr. eða meira að nafnvirði í flokknum í sjálfvirkri pörun er honum heimilt að víkja frá hámarksmun kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskipadags.

Á sama tíma mun falla niður viðskiptavakt með flokkinn OR090524 en ekki verða frekari útgáfur skuldabréfa í þeim flokki vegna lágmarks lánstíma verðtryggrða lána. Viðskiptavakt með flokkinn OR090546 verður óbreytt.

Skipuleg vinna að umhverfismálum
Orkuveita Reykjavíkur hefur unnið skipulega að umhverfismálum um langa hríð. Fyrirtækið gaf út umhverfisskýrslu árið 2000 og starfsemin hefur frá árinu 2005 notið óháðrar vottunar samkvæmt ISO 14001 umhverfisstaðlinum. OR hefur sett sér það markmið að smækka kolefnisspor fyrirtækisins um 60% fyrir árið 2030.

Tilgangur útgáfunnar er að fjármagna þau fjölmörgu grænu verkefni sem eru á döfinni hjá OR og dótturfyrirtækjunum – Veitum og Orku náttúrunnar. Má þar nefna;

  • Orkuvinnslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum, svo sem raforkuvinnslu og stækkun hitaveitna
  • Vatnsvernd og eflingu fráveitna
  • Snjallvæðingu veitukerfa og
  • Metnaðarfull kolefnisbindingarverkefni

Í tengslum við útgáfuna hefur OR sett sér grænan ramma – Reykjavik Energy Green Bond Framework. Græni ramminn fylgir svokölluðum „green bond principles“, viðmiðum útgefnum af ICMA, Alþjóðasamtökum aðila á verðbréfamarkaði. Græni ramminn byggir á fjórum stoðum; (i) skilgreiningu grænna verkefnaflokka, (ii) valferli grænna verkefna, (iii) meðferð fjármuna og (iv) skýrslugjöf til fjárfesta.

Góðar einkunnir við alþjóðlega vottun
CICERO (Center for International Climate Research) hefur veitt óháð álit á rammanum og gefur honum hæstu einkunnir; „dark green“ fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og „excellent“ fyrir umgjörð skuldabréfanna hjá fyrirtækinu.

Hvað eru græn skuldabréf?
Græn skuldabréf eru skuldabréf sem gefin eru út til að fjármagna verkefni sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vinna þannig gegn hlýnun jarðar og þeirri vá sem henni fylgir. Einn helsti hvatinn að útgáfu þeirra er vinna fjölda opinberra- og einkaaðila gegn loftslagsbreytingum og vitundarvakning meðal fjárfesta hefur hert á þessari þróun. Allir þeir útgefendur skuldabréfa sem sem fjárfesta í umhverfisvænum verkefnum geta gefið út græn skuldabréf; ríki, sveitarfélög og fyrirtæki.

Útgáfa skuldabréfaflokksins er í samræmi við áður samþykkta útgáfuáætlun Orkuveitu Reykjavíkur á skuldabréfum.

Nánari upplýsingar:
Ingvar Stefánsson
framkvæmdastjóri Fjármála OR
Sími: 516-6100
Netfang: ingvar.stefansson@or.is

Matei Manolescu
Skuldabréfamiðlun Fossa markaða
Sími: 522-4008
Netfang: matei.manolescu@fossarmarkets.com