Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf Fossa markaða veitir einkafyrirtækjum, stofnunum, opinberum aðilum og einstaklingum fjölbreytta þjónustu tengda fjármálamörkuðum.

Fyrirtækjaráðgjöfin aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við samruna og yfirtökur (M&A), þar á meðal yfirtöku og sölu fyrirtækja hvort sem er í heilu lagi eða að hluta til, samrunaráðgjöf og ráðgjöf við einkafjárfestingar. Veitt þjónusta er m.a. mat á fyrirhuguðum fjárfestingum eða sölum, verkefnastjórn, greining og verðmöt, samskipti við vænta kaupendur/seljendur ásamt ráðgjöf til stjórnenda og eigenda.

Félagið veitir sjálfstæða ráðgjöf varðandi alla þætti skuldafjármögnunar fyrirtækja og stofnana. Helstu þættir eru greining á núverandi fjármögnunarskipan og tillögur að kjörfjármagnsskipan, gerð kynninga og annarra skjala fyrir vænta lántakendur, greiningar á fjármögnunartilboðum frá lánveitendum sem og aðstoð við samningaviðræður.

Fossar markaðir sjá einnig um fjármögnun fyrirtækja, þar á meðal samskipti við vænta fjárfesta sem og útgáfu og skráningu fjármálaafurða fyrir stofnanir og fyrirtæki. Verkþættir eru m.a. almenn ráðgjöf varðandi fjármagnsskipan, verkefnastjórn, greining og verðmat, útboðslýsingar, markaðssetning og sala verðbréfa og fjármálaafurða.