Áhugi erlendra fjárfesta glæðist á ný

22.11.2019

Fossar markaðir hafa verið leiðandi í að koma með erlenda fjárfesta til Íslands og tengslanet starfsmanna er orðið ansi víðfeðmt.

Haraldur Þórðarson, forstjóri Fossa markaða, segir í nýlegu viðtali við Helga Vífil Júlíusson í Markaðnum, viðskiptablaði Fréttablaðsins, að áhugi erlendra fjárfesta á íslenska markaðnum haf i glæðst á nýjan leik eftir að FTSE hóf að taka íslensk fyrirtæki inn í sitt mengi af vísitölum í haust. Margir fjárfestar beri sig saman við vísitölurnar og fylgi þeim jafnvel nákvæmlega eftir. „Vísitölurnar beina sjónum erlendra fjárfesta til landsins sem áður höfðu ekki veitt því gaum.“

Fjárfestadagur í New York

Fossar markaðir stóðu fyrir fjárfestadegi í New York fyrstu vikuna í nóvember. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri sagði frá efnahag landsins og þrír forstjórar kynntu fyrirtækin sem þeir stýra. Um var að ræða Benedikt Gíslason, bankastjóra Arion banka, Orra Hauksson, forstjóra Símans, og Sigurð Viðarsson, forstjóra TM.

Haraldur segir að það sé eftirsóknarvert fyrir erlenda fjárfesta að leggja fé í íslensk verðbréf. „Það er meðal annars vegna þess að fylgni íslenska markaðarins við alþjóðlega markaði er lítil. Enn fremur eru grunnstærðir í hagkerfinu áhugaverðar og verðlagning fyrirtækja álitleg. Íslenskar eignir passa vel inn í dreift alþjóðlegt eignasafn,“ segir hann.

Haraldur segir að þátttaka erlendra fjárfesta á íslenska hluta­ og skuldabréfamarkaðnum sé afar lágt hlutfall. „Á hinum Norðurlöndunum er hlutfall erlendra fjárfesta á hlutabréfamarkaði oft um 40 prósent. Á Íslandi er hlutfallið, sem er aðeins breytilegt þar sem Arion banki og Marel eru með tvíhlíða skráningu á erlendan markað, um 15 prósent. Hlutfallið hefur raunar aukist verulega frá losun fjármagnshafta árið 2017 þegar það var þrjú prósent. En það er enn umtalsvert lægra en þekkist í þeim ríkjum sem við berum okkur gjarnan saman við,“ segir hann.

Eru beggja vegna Atlantshafsins

Haraldur rifjar upp að Fossar markaðir stóðu fyrir fjárfestadegi í London í júní. „Stefnt er að því að halda fjárfestadag beggja vegna Atlantshafsins einu sinni á ári. Fossar markaðir hafa verið leiðandi í að koma með erlenda fjárfesta til Íslands. Tengslanetið er orðið ansi víðfeðmt sem endurspeglast í góðri þátttöku á fjárfestadeginum í New York. Þarna var einnig töluvert af fjárfestum sem við höfum ekki séð áður. Fjárfestarnir komu fyrst og fremst frá New York en einhverjir komu frá Connecticut og enn aðrir komu alla leið frá Boston. Það er allur gangur á því hvers lags fjárfestar þetta voru.“

Hvaða spurningar fáið þið frá erlendum fjárfestum?

„Þeir spyrja grunnspurninga um heilbrigði hagkerfisins, hvernig horfur eru og hvernig krónan standi. Gjaldmiðillinn er töluvert til umræðu. Sumir fjárfestar óttast krónuna og kjósa að verja sig gagnvart gengishreyfingum á meðan aðrir sjá tækifæri í að vera með opna stöðu. Þeir telja að hagtölur líti vel út og það sé akkur í að veðja líka á krónuna,“ segir Haraldur.

Hlutabréf ekki eini eignaflokkurinn

Hvaða augum líta erlendir fjárfestar það að hlutabréfaverð á Íslandi hefur almennt farið lækkandi á síðustu árum ef litið er fram hjá Marel?

„Fyrir fjárfesta sem eru að íhuga að fjárfesta á Íslandi gerir það tækifærið enn meira spennandi. Aftur á móti eru þeir fjárfestar sem þegar hafa lagt hingað fé síður ánægðir með þá þróun. Í flestum tilvikum eru þetta langtímafjárfestar sem hafa þolinmæði til að bíða eftir því að markaðsvirði endurspegli undirstöðuvirði þeirra félaga sem þeir fjárfesta í. Þá ber einnig að hafa í huga að það eru til fleiri eignarflokkar en skráð hlutabréf. Ávöxtun skuldabréfa hefur til að mynda verið afar góð að undanförnu.“

Óttast erlendir fjárfestar ekki að það sé ekki nægilegt flæði á íslenska markaðnum til að viðhalda skilvirkri verðmyndun?

„Mengi erlendra fjárfesta er afar fjölbreytt. Sumir vilja ekki fjárfesta hér á landi því seljanleiki er of lítill á meðan aðrir sérhæfa sig í minni fyrirtækjum og fylgifiskur þess er að seljanleiki þeirra bréfa er minni. Sumir horfa einungis á tilteknar atvinnugreinar á meðan enn aðrir vilja að eignasafnið sé dreift. Það er því ekkert eitt algilt svar við þessari spurningu.“

*Viðtalið birtist í Markaðnum, viðskiptablaði Fréttablaðsins, 13. nóvember 2019 og birtist hér í eilítið styttri útgáfu.